குறிப்பு

ஆடித்திருவாதிரை மாமன்னன் இராஜேந்திர சோழனின் பிறந்தநாள் (Rajendra Cholan)

ஆடித் திருவாதிரை மாமன்னன் இராசேந்திர சோழனின் பிறந்தநாள்.

ராஜேந்திர சோழன் பிறந்த ஆடித் திருவாதிரைப் பெருவிழா கங்கைகொண்ட சோழபுரம் https://www.mudikondantamilsangam.com/vikatan-news-update-2019/

நன்றி : திரு.கோமகன் மற்றும் வழக்கறிஞர் முத்துகிருஷ்ணன், முடிகொண்டான் தமிழ்ச்சங்கம் கங்கைகொண்ட சோழபுரம்.

Download Rajendra Cholan Picture: https://www.mudikondantamilsangam.com/rajendra-cholan-picture-2019/

Rajendra Cholan

Editor

Gavaskee webdesigner from Jayankondam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *